Hundpsykolog

Hundpsykolog

Om du upplever någon form av problem tillsammans med din hund kan du boka tid till hundpsykolog för att få hjälp och guidning.

Vad som upplevs som ett problem kan vara väldigt olika. Någon tycker att dragandet i kopplet är ett problem medan någon annan inte ser dragandet som något problem alls. Ibland kan det även vara så att det som vi männsikor inte upplever som något problem kan vara ett stort problem för hunden- tex att glassbilen ska köra förbi med sin kakrakteristiska tuta, att barnen leker på lekparken precis bredvid bostaden eller att grannens hund råkar vara hundens största konkurrent…

Hur som helst- om vi eller hunden upplever någonting som ett problem är det vårt ansvar som hundägare att försöka hitta lösningar på beteendet/situationen så alla iblandade kan må bra.

Det kan kanske vara svårt att veta vilken slags hjälp som behövs för att försöka lösa ert bekymmer (problemutredning, rådgivning, privatträning, frågetimme) och du kan läsa mera om vad varje del innefattar under rubrikerna i här under denna fliken. Det blir mitt jobb att guida er i rätt riktning för de vägar jag tror kan hjälpa till.
Många gånger börjar man med en rådgivning för att sedan gå vidare i det format som behövs för just er situation.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några ”mirakelkurer” utan lösningen ligger i förståelse och i en massa jobb! Den som visar om vi tänkt rätt för att komma åt lösningen till problemet är ju hunden – och om den ska få en chans att förstå och hinna visa oss att den förstått vad vi vill så måste hunden ges tid, tålamod och träning. Det är Du tillsammans med din hund som gör förändringen! Jag som hundpsykolog och instruktör är ”bara” kartläsaren.

Hundägarens uppgift:

 • Svara uppriktigt på alla frågor
 • Svara så noggrant du kan på alla frågor
 • Ge din bild och din upplevelse av hunden.
 • Följa träningsråden så att det går att följa hundens utveckling över längre tid.
 • Hålla kontakten under utredningens gång och vid behov

Hundpsykologens uppgift:

 • Ställa frågor som hjälper till att hitta orsakerna bakom problemet.
 • Hjälpa dig att förstå och kanske se ett mönster i det hunden gör.
 • Ge vägledning under utredningens gång.

Viktigt är att:

 • Ange om det är något särskilt som jag behöver veta om din hund ex särskilda behov, allergier, starka rädslor, aggressioner mm
 • Ange även om det är något särskilt jag behöver veta om Dig ex om du har några särkilda behov, rörelsehinder, rullstolsburen, hörselnedsatt, allergier mm

Problemutredning

Om du har upplevt problembeteenden hos din hund under längre tid, om den har varit med om något trauma eller har mera komplexa svårigheter såsom rädslor, stress, aggressivitet, ensamhetsproblem mm kan man ana att kommer att ta sin tid att lösa och ändra på beteendena.
Då är det ett utredningspaket du och din hund behöver.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några ”mirakelkurer” utan lösningen ligger i förståelse och i en massa jobb! Den som visar om vi tänkt rätt för att komma åt lösningen till problemet är ju hunden – och om den ska få en chans att förstå och hinna visa oss att den förstått vad vi vill så måste hunden ges tid, tålamod och träning. Det är Du tillsammans med din hund som gör förändringen! Jag som hundpsykolog och instruktör är ”bara” kartläsaren.

För att få ut mesta möjliga utav utredningen finns det några punkter som är viktiga att hålla sig till.

Hundägarens uppgift:

 • Svara uppriktigt på alla frågor
 • Svara så noggrant du kan på alla frågor
 • Ge din bild och din upplevelse av hunden.
 • Följa träningsråden så att det går att följa hundens utveckling över längre tid.
 • Hålla kontakten under utredningens gång och vid behov

Hundpsykologens uppgift:

 • Ställa frågor som hjälper till att hitta orsakerna bakom problemet.
 • Hjälpa dig att förstå och kanske se ett mönster i det hunden gör.
 • Ge vägledning under utredningens gång.

Saker som kan vara bra att ha tänkt på före första besöket:

 • Viktiga händelser i hundens liv.
 • Hur er vardag med hunden ser ut.
 • Hur problemet startade och hur det såg ut från början.
Boka tid med Hundpsykolog
Hur går det till:
Startas upp med fristående Uppstartssamtal på 1,5h utöver paketets timmar.  (fn 1500kr)
Därefter återbesök 4h.
Totalt 5,5h på detta sättVill man välja kortare paket ingår uppstartsbesöket i paktets timmar och är då totalt 4hPaketet innehåller:
4-5,5h förlagda enligt överenskommet upplägg
30 min Telefon/mailcoachingAlla råd nedskrivna

Kostnad:
Alt 1:
Uppstartsbesök: 1500kr (1,5h)
Paket: 3800kr (4h)
Totalt: 5,5h

Alt 2:
Uppstartsbesök: 1500kr (1,5h)
Korta paketet: 2375kr (2,5h)
Totalt: 4h

För extra telefonkonsultation mellan besöken: 100kr/påbörjad halvtimme

Plats: Karlshamn eller hemma hos dig. (Milersättning samt restidsersättning för restid utöver 1h t&r tillkommer)

Instruktör & Hundpsykolog:
Marina Lindberg

Rådgivning med Hundpsykolog
Uppstartsbesök

Känner du att du behöver råd och tips kring hur du och/eller din hund ska tackla olika situationer, händelser, beteenden för att få en väl fungerande vardag tillsammans med din hund kan du boka en tid för rådgivning med hundpsykolog.

Det kan handla till exempel om allt från vardagsproblem såsom att gå fint i kopplet på promenaden, hoppiga möten på hundar och människor, bygga bra och smarta regler och rutiner hemma eller borta till mera komplexa problem såsom trauman, separationsångest mm. Varje möte är individuellt utformat så som det passar dig och din hund. Ser vi på detta mötet att problemet ligger djupare ner så kan rådgivningen komma att utökas till ett Problemutredningspaket istället.

Har du en valp kan jag hjälpa dig med råd för att hjälpa valpen förstå och fungera i vardagen, hur man kan förebygga olika busfasoner, och tidigt lära valpen bra rutiner och goda vanor.

Om du har något som du och din hund skulle behöva träna på, men det funkar inte i grupp eller på kurs, eller du hellre vill träna ensam, kan du boka er egen privatträning med mig.
All fokus ligger då på Dig och din Hund och just det som Ni behöver hjälp med.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några ”mirakelkurer” utan lösningen ligger i förståelse och i en massa jobb! Den som visar om vi tänkt rätt för att komma åt lösningen till problemet är ju hunden – och om den ska få en chans att förstå och hinna visa oss att den förstått vad vi vill så måste hunden ges tid, tålamod och träning. Det är Du tillsammans med din hund som gör förändringen! Jag som hundpsykolog och instruktör är ”bara” kartläsaren.

Inga frågor är för små eller för stora!

Fungerar som

 • Ett rådgivningssamtal där man inte har krav på fortsättning
 • Uppstartssamtal för att övergå till problemutredningspaket
 • Uppstartsamtal inför återbesök – som addas på utefter behov per timme
Privatträning – Återbesök efter rådgivning/uppstartsbesök

Dessa timmar är de som efterföljs Uppstartssamtalet – och innefattar en skräddarsydd planering utefter era behov och det som uppkommit på uppstartsamtalet.

Antingen är det mest fokus på praktiskt träning eller så blandas det med samtal, planering och praktik.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några ”mirakelkurer” utan lösningen ligger i förståelse och i en massa jobb! Den som visar om vi tänkt rätt för att komma åt lösningen till problemet är ju hunden – och om den ska få en chans att förstå och hinna visa oss att den förstått vad vi vill så måste hunden ges tid, tålamod och träning. Det är Du tillsammans med din hund som gör förändringen! Jag som hundpsykolog och instruktör är ”bara” kartläsaren.

Boka Privatträning

60 minuter enskild träning

Kostnad: 950kr/h

Plats: Karlshamn eller hemma hos dig. (Milersättning samt restidsersättning för restid utöver 1h t&r tillkommer)

Instruktör & Hundpsykolog:
Marina Lindberg

Frågetimme

Har du en ”hel massa frågor och funderingar” allmänt tex inför stundande valpköp, utvecklingsfaser, foder, pälsvård eller egentligen vad som helst-  så kan du boka in dig på en ”frågetimme”.

​Kom ihåg att det finns inga ”dumma frågor”!

Priser
Problemutredningspaket 2375kr/ lilla paketet 3800kr/stora paketet
(plus uppstartsbesöket)
när du behöver få hjälp med ett mera komplext problem som
kan ta tid att lösa
2,5h träning lilla paketet
4h träning stora paketet
Uppstartsbesök/Rådgivning 1,5h 1500kr
när du behöver kortare råd och enklare lösningar.
Fungerar även som uppstartssamtal för att övergå till promlemutredningspaket samt återbesök som addas på timme per timme
Återbesök/Privatträning 950kr/h
Uppföljande enskilda träningstimmar efter uppstartssamtal/rådgivning 
Frågetimme 950kr/h
när du har allmänna frågor och funderingar tex inför valpköp
Restidsersättning:
(resor över 1h T&R från Tass om Hand)
200kr/h
Milersättning: 35kr/mil
Kvällstaxa (efter kl 18.00) +100kr/h
Helgstaxa (från kl 18.00 fredagar och helgdagar) +125kr/h
Röd dag/aftontaxa dubbel ordinarie taxa

Medlemmar i Svenska Service- och Signalhundsförbundet har 10% rabatt på ordinarie priser. Gäller även stödmedlemmar.
Kom ihåg att uppge att du är medlem när du anmäler dig.

Boka hjälp utav Hundpsykolog

Om du behöver hjälp utav hundpsykolog/instruktör kan du enkelt fylla i formuläret nedan inför vår kontakt.

Namnge kort vad du önskar få hjälp med ex trauma, seperationsångest, starka rädslor, drar i kopplet, skäller etc etc

Beskriv din hunds och ditt bekymmer/situation i stora drag och bara ös på – inga frågor/tankar är dumma eller vare sig för stora eller små! Många gånger ligger nycklarna i det lilla.

Det kan kanske vara svårt att veta vilken slags hjälp som behövs för att försöka lösa ert bekymmer när det gäller att kryssa i val i listan (problemutredning, rådgivning eller privatträning) men välj det som du tror ligger närmast till hands. Du kan läsa mera om vad varje del innefattar under rubrikerna i fliken ”Hundpsykolog”.
Många gånger börjar man med en rådgivning för att sedan gå vidare i det format som behövs för just er situation.

Viktigt är att: 

 • Ange om det är något särskilt som jag behöver veta om din hund ex särskilda behov, allergier, starka rädslor, aggressioner mm i meddelanderutan.
 • Ange även om det är något särskilt jag behöver veta om Dig ex om du har några särkilda behov, rörelsehinder, rullstolsburen, hörselnedsatt, allergier mm i meddelanderutan.
Rulla till toppen