Hundföretaget

Tass om Hand

Hundföretaget där både Du och Din hund –Tass om Hand!

Erbjuder Er hundtjänster inom:

 • Hundfrisör -klipp, trim
 • Hundpsykolog – problemutredning, rådgivning, privatträning
 • Kursverksamhet – privat/gruppträning, coaching, förträning av assistanshundar
 • Föreläsningar/Workshops
 • Assistanshundsverksamhet
 • SMART Hundutbildning
 • BUS hundutbildning
 • Yrkesutbildning Hund
 • Kloklippning på drop in och på bokning
 • Med mera!
Om Tass om Hand!

När du ska välja vilket företag som du vill anlita är det viktigt att du lär känna personen bakom. För att vi tillsammans ska kunna arbeta för din och din hunds välfärd så behöver vi såklart samla på oss ett relationskapital att ösa ur. Den skaffar vi oss genom att vi-  jag, du och din hund- lär känna varandra.
Under fliken Marina och Tass om Hand kan du läsa mera om mig och min värdegrund som ett första steg i vårt samarbete. 😀

Marina Lindberg, Hundpsykolog, Hundfrisör, Hundinstruktör

Marina och Tass om Hand
Vi tar det från början…

1976 föddes jag rakt in i en företagarfamilj och fick tidigt lära mig att man behöver jobba och vara lite påhittig och driftig själv för att nå dit ens drömmar leder en. Framgång kommer inte knackandes på dörren utan man behöver ge sig ut och vara den bästa versionen av sig själv som man bara kan vara och dessutom inte vara rädd för att utmana och utveckla sig själv.
Jag visste tidigt att jag ville starta eget företag. Bli min egen chef och få tillfälle att göra det som jag verkligen är bra på. Vad just detta var- ”det som jag är bra på”- har jag fått klura på och testa på i massor av olika sammanhang för att på riktigt landa i mina grogrunder –

 • Djur och deras beteenden (särskilt hund och katt)
 • Människor och min människosyn där fokus ligger på att alla Kan och Ska få vara lika – och olika – i alla våra färger
 • Coaching/Utbildning
 • Min mediala/intuitiva sida (som tagit längre tid för mig att greppa om…)

Vi lämnar en punkt öppen – för det är så jag vill se på livet- att där alltid finns nya spännande saker att upptäcka!

Äntligen företagare

2009 startade jag Tassa På – ett hunddagis som började med 5st inskrivna hundar för att några år senare ha ca 50st inskrivna hundar, och som ganska snart utvecklades till ett företag med flera olika verksamhetsinriktningar inom hund.
Efter 10 fantastiska och utvecklade år fick jag inse att även mitt dygn bara har 24 timmar, som jag vill förvalta väl och göra allt det där som jag verkligen brinner för i, och därför bestämde jag mig för att sälja av min bebis och börja på nytt med ett nytt varumärke.

Tass om Hand

Framtiden- Here I come!!
2019 kom pånyttfödelsen skulle jag vilja säga- eller kanske bara nästa stadie i livscykeln mot färdig fjäril?! Jag samlade ihop de bitar inom hund som jag värnar och brinner mest för och skapade mig ett nytt hundföretag, ett nytt varumärke- Tass om Hand

I Tass om Hand samlar jag

 • Hundpsykologi och coaching; för problemhundar och hundproblem
 • Hundfrisöreriet; för att hunden ska må bra även ur ett holistiskt synsätt
 • Kurserna; för en roligare och mer spännande vardag för alla hundar och hundägare men även…
 • …Assistanshundsverksamhet; för att hunden är både till glädje och ibland till större nytta än vad man först kanske tänker på
 • … (här fylls det på med redan påbörjade idéer som växer sig större allt eftersom!)
 • … (vi lägger till en tom punk till för känner jag mig själv rätt så…)

Utanför min egen verksamhet är jag även verksam och anställd inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) som både kanslist och instruktör och därunder även i SMART Hundutbildning, samt BUS Hundutbildning.  Där kombineras mina två grogrunder – Hund och Människors möjlighet till lika värde. Jag arbetar både som kanslist och som instruktör och vi utbildar personer med olika funktionsnedsättningars hundar, tillsammans med ägaren, till att bli ägarens arbetade assistanshund- hängde ni med?

Min vision, mission och värdegrund

En viktig grundsten i mitt ”hunderi” är att arbeta med kärleksfulla och positiva, belöningsbaserade metoder- där det hela bygger på ömsesidigt förtroende och kommunikation.
Kompetens, trygghet, smarta lösningar och non-violence är starka ledord som färgar mig och mitt förhållningssätt. Jag har skaffat mig utbildning med och utav såväl likasinnade som de som tänker annorlunda än mig (för mångfald skapar kunskap), bygger nätverk och fortsätter alltid att lära och utveckla mina kunskaper.
Du som kommer till mig och Tass om Hand, kommer med olika mål och önskningar inom mina olika verksamhetsområden (som absolut kan kombineras) men någonting du kan lita på är att du alltid ska känna dig trygg i att du och din hund tas emot med kärlek, trygga händer och bred kunskap.

Jag hyr in mig i Hundtrimstugans lokaler och en del utav min verksamhet utförs där, andra delar sker tex i kundens hem eller på andra olika platser runt om i verkligheten.
Vi, Tass om Hand och Hundtrimstugan, delar samma värdegrund i vår hundsyn och med våra olika kompetenser samlar vi en stark grogrund för att kunna erbjuda Er det bästa inom hund.

Ett axplock av Utbildningar och sånt…
 • Hunddagisföreståndare via Hundoasen
 • Hundfrisör via Hundoasen
 • Hundinstruktör via Hand med Hund
 • Hundpsykolog via Hand med Hund
 • Assistanshundsinstruktör via Svenska Service- och Signalhundsförbundet
 • Hundägarstödjare via HUNDutbildningsgruppen
 • Berikningsinstruktör via Attityd Hundkunskap
 • Diabeteshund workshop via Hand med Hund
 • Signalhundsworkshop via Hand med Hund
 • Föreläsningar- Victoria Stilwell, Per Jensen, Anders Hallgren, Jessica Mann, Yrsa Franzén Görnerup…
 • Masterutbildning för Hundpsykologer via Hundsteg
 • Sporter med egen hund – rallylydnad, viltspår,  lydnad, hoopers…
Värdegrunder
 • Kärleksfulla, positiva belöningsbaserade metoder- där det hela bygger på ömsesidigt förtroende och kommunikation.
 • Kompetens, trygghet, smarta lösningar och non-violence –  är starka ledord som färgar mig och Tass om Hand.

GDPR – integritetspolicy

Tass om Hand  behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.
Tass om Hand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med genom att kontakta oss. Att vara kund hos Tass om Hand är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Tass om Hand inte bevilja dig köp av våra tjänster eftersom Tass om Hand behöver personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörandet av avtalsvillkoren och på Tass om Hands berättigade intressen.
Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer samt din hunds datauppgifter (ras, kön mm.) registreringsuppgifter, chipnummer, försäkringsuppgifter och vaccinationsuppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt avtalsingång i Tass om Hand är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av avtalsvillkoren och för att Tass om Hand har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta avtalsadministrationen och för att kunna utföra vårt avtalsenliga arbete. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Tass om Hand ska kunna säkerställa kundernas identitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Tass om hands IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Tass om Hand samarbetar med för nödvändig behandling för Tass om Hands räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Pieboda Redovisningsbyrå för bokföringshantering. Vi kan även använda ert och/eller er hunds/hundars namn vid publicering av bild/text på vår hemsida eller andra sociala medier, samt trycksaker (affischer mm). Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Tass om Hand behandlar dina personuppgifter så länge du har avtal med oss eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Tass om Hand kommer efter den endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. Bilder, namn som sparats eller lagts upp på internet kommer sparas till minst 1/1-3000. Redan publicerade uppgifter raderas endast då du begärt få dessa borttagna via marina@tassomhand.se.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till marina@tassomhand.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Tass om Hand önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar mail til oss, skickar in intresseanmälan eller att du ingår avtal med Tass om Hand bekräftar du att du godkänner vår personuppgiftshantering samt att du läst denna information om vår personuppgiftsbehandling. Skulle du ej godkänna detta måste du skicka mail till marina@tassomhand.se.

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Tass om Hands hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

Villkor
 • Villkor för Hundfrisör/Trim finns på separat avtal.
 • När du bokat rådgivning eller liknande ska avgiften betalas så den är Tass om Hand tillhanda senast dagen före ditt bokade besök. Betalas denna ej i tid riskerar du förlora din plats. I de fall besöket blir längre än den redan inbetalade tiden ska resterande belopp betalas omgående via swisch, kontant.
 • När du bokat plats på kurs ska den vara betald senast en vecka före kursens startdatum. Betalas denna ej i tid riskerar du att förlora din plats. En betald plats är en bokad plats.
 • Om kursanmälan sker med mindre än 7 dagars marginal till kursstart ska avgiften betalas in snarast och innan kursstart.
 • Avbokning måste ske skriftligen och du ska få bekräftelse av Tass om Hand.
 • Vid avbokning efter dina 14 dagar med ångerrätt debiteras du för 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning inom 14 dagar till kursstart debiteras du hela kursavgiften.
 • Om du behöver avboka en kurs på grund av medicinska skäl och kan uppvisa läkar- eller veterinärintyg betalas hela avgiften tillbaka.
 • Om du behöver hoppa av från en pågående kurs på grund av medicinska skäl och kan uppvisa läkar- eller veterinärintyg betalas avgiften tillbaka för den delen du inte kan utnyttja.
 • Om vi blir tvungna att ändra datum för kurser och ni inte har möjlighet att delta på nytt satt datum har ni rätt att få pengarna för det tillfället tillbaka. Dock ska detta meddelas i direkt samband med meddelandet om ny tid ges att du inte kan närvara för att detta villkor ska gälla.
 • Om din hund är aggressiv eller har starka rädslor måste du meddela detta innan du anmäler dig till kurs. Om detta ej görs kan vi på kurs neka dig att delta. Avgiften betalas då ej tillbaka.
 • Du har läst och godkänt vår hantering av uppgifter enligt text som står under ”GDPR” på Tass om Hands hemsida. www.tassomhand.se. Godkänner du inte dessa måste du skriftligen meddela detta till marina@tassomhand.se.
 • Du har läst och godkänt ”Inför din kursanmälan” som finns att läsa under fliken ”kursverksamhet”.

Ångerrätt

 • Du har rätt att frånträda avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du gjort bokningen. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skriva ett klart och tydligt meddelande på mail om ditt beslut att frånträda avtalet till marina@tassomhand.se
Hundbutiken

I samarbete med Hundtrimstugan vill jag presentera deras butik som känns väl genomtänkt med högkvalitativa varor. Här kan du hitta det mesta du behöver för vardag och träning.
Nedan kommer butikens egna ord för att beskriva den:

”HundtrimStugans butik är stället för dig som vill hitta läckra produkter utav hög kvalité till din hundkompis.
Vi ställer väldigt höga krav på de produkter vi säljer. Så därför söker vi med ljus & lykta efter så naturliga & etiska produkter som möjligt, för det tycker vi att människans bästa vän är värd.

I butiken hittar ni alltifrån hundfoder, tugg, godis, leksaker, lyxiga halsband, koppel, bäddar, naturligt hundapotek & lyxiga pälsvårdsprodukter.

Och i vår webbshop hundbutiken.com säljer vi uvalda produkter från vår butik.

Några utav våra leverantörer är Majstor, JR Pet products, Happy Dog, Standardt, Hugo & Celine, Lila Loves it, Kampuni, Raw for Paws, Parashies, Beco. Wildwash, Hunter, SOOPA m.m”

Här kan du läsa om ……

Rulla till toppen