Assistanshund

Assistanshund

assistanshundar med ägare i svenska service och signalhundsförbundet

Vad är en assistanshund?

Ordet Assistanshund är ett samlingsbegrepp för servicehundar, signalhundar och medicinskt alarmerande hundar, såsom diabeteshundar och epilepsihundar, samt ledarhundar.

Assistanshundar hjälper personer med olika funktionsnedsättningar i sin vardag med allt från små vardagliga ting såsom tex att plocka upp något man tappat eller påvisa att telefonen ringer, till rent livsavgörande saker såsom att larma till annan person om ägaren tex blivit medvetslös eller att den diabetssjukes blodsockervärden är på väg att hamna på farliga nivåer.

När hunden arbetar i en offentlig miljö bär den ett särskilt tjänstetäcke eller sele med id-kort och då har den tillträde till de flesta offentliga miljöer/lokaler där hundar normalt inte har tillträde. Det handlar om tillgänglighet för varje människas lika värde!

Viktigt att tänka på är att Aldrig störa en hund med tjänstetäcke på!
Den arbetar ju då och i värsta fall kan förarens säkerhet äventyras om hunden blir distraherad!

Läs mera om vad som krävs för att utbilda sin hund till assistanhund här.

Utanför min egna verksamhet är jag verksam och anställd inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet och därunder även i SMART Hundutbildning. I dessa verksamheter får jag kombinera mina två grogrunder -Hund och Människors möjlighet till lika värde.

Svenska Service och Signalhundsföbundet

I SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet- utbildar vi certifierade assistanshundar, som bär ett särskilt tjänstetäcke då de är i tjänst.

Vi utbildar hundar -tillsammans med den funkstionsnedsatta ägaren- till certifierad assistanshund.
Även familjer med funktionsnedsatta barn kan få sin hund utbildad- såkallad familjetränad hund, och då står föräldrarna som förare till hunden.

Läs mer

 

SMART Hundutbildning

SMART Hundutbildning är nu, efter ett 3 årigt projekt bekostat av Allmänna arvsfonden, en del utav Svenska Service- och Signalhundsförbundet ordinarie verksamhet

Personer som har en funktionsnedsttning, eller har ett barn med funktionsnedsättning, kan ansöka om att få vara med i projektet.
Dessa hundar tränas i hemmet och får inget tjänstetäcke, men de kan göra stor skillnad för personen i dess hemmamiljö och i dess vardag överlag. Det kan vara att tex öppna dörrar, apportera tappade föremål, markera brandvarnare med mera.
En slags assistanshund-light kan man säga!

Läs mer